YANGIN MERDİVENLERİ VE YANGINDAN KAÇIŞ YOLLARI

YANGIN MERDİVENLERİ VE YANGINDAN KAÇIŞ YOLLARI


            Konstrüksiyonel yapı ya da binanın herhangi bir noktasından başlayan ve yer seviyesindeki emniyetli bölgeye kadar devam eden engellenmemiş yollara kaçış yolu denilmektedir. Zemin kata dek ulaşan yangın merdivenleri ve zemin katlarda yer alan yangın merdiveni çıkışları üzerinden geçmek sureti ile yer seviyesinde bulunan bina tahliyesine kadar giden yollar, oda veya diğer kapalı hacimlerden çıkışlara yarayan alanlar, tüm katlardaki koridor veya koridor olabilecek özelliklere sahip geçitler, alt kenarları yerden en çok 120 cm yukarıda bulunan pencereler, yapı alanı dışındaki emniyetli bölgeye açık olan ve yerden en fazla 3 metre yukarıda bulunan pencereler olası yangın, patlama ve doğal afet durumlarında ve diğer zorunlu tahliye hallerinde kaçış yolu olarak kabul edilmektedirler. Yangın merdivenleri, yangın olaylarında yapılardaki kişileri emniyetli bir şekilde tahliye edebilmek için özel olarak tasarlanan merdivenlerdir. Diğer tüm tahliye yolları ile bir bütünlük meydana getirecek şekilde projelendirilerek tasarlanırlar. Bodrum katlarının 1 kat olarak sayıldığı ve asma katların baz alınmadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetmelikleri ile zorunluğu kıldığı mevzuatlara göre, iki ya da daha çok katlı ticaret merkezleri ve diğer ticaret yapılan topluma açık yapılarda, 10 veya üzeri kata sahip yapı ya da binalarda, giriş veya zemin katından başlamak üzere genel bir merdivenden 20 ya da daha fazla dairenin faydalandığı konut binalarında, katlarının genel alan toplamı 600 mt2 veya daha fazla olarak 4 katı aşan bütün büro binalarında yangın merdiveni kullanılması zorunludur. 

KATEGORİLER

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ